BAMBOO BASKET LTD.   01372 728428

Bamboo logo Slide1

Since 2010

Oolong Tea

Tie Guan YIn Toppest

tieguanyin1

 

 

 

Wu Yi Rock Tea

Tie Guan Yin with Ginseng

Milk Oolong